Đăng Ký Ngay Để Giữ Chỗ Của Bạn Trong Sự Kiện Phân Tích Kỹ Thuật Trên Thị Trường Chứng Khoán  

 Vé Mời: Miễn Phí  

Địa Điểm: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM (Lầu 3)  

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ bị tiết lộ. Bằng cách cung cấp các thông tin trên, bạn đồng ý nhận thông báo cập nhật thông qua email, SMS hay các cuộc gọi từ Summit International Learning Group hay các đơn vị/ công ty liên quan.